Bildegalleri

Vi stiller følgjande krav:

Heimfall til Staten må skje som forutsett i opprinneleg  konsesjon og vedtak ved kongelig resolusjon datert 21. desember 1962. 

Vertskommunane Ullensvang og Suldal må få sin rettmessige part.

Full gjennomgang av heile konsesjonen er nødvendig

Spørsmålet om å ta vare på natur, miljø og kultur var på mange måtar fråverande då konsesjonen vart vedteken i 1962.
Ved å gjennømføra heimfallet vil det bli mulig å vurdera heile konsesjonen på nytt på ein grundig og forsvarleg måte i samsvar med Forvaltningslova og Naturmangfoldslova. 


Siste artikler og innlegg

17. mai-tog i Valdalen 2021

Me vil med dette visa at me står samla og støtter kravet om ny konsesjon fullt ut. Ungdommen ser føre seg ei framtid i…

Hydro-Lyse-avtalen er ulovlig

Publisert i Suldalsposten 12. mai 2020 – Skrevet av Tom Olsen Dette lesarbrevet har delvis vore på trykk tidlegare, men kom då i feil…

Dalen som forsvann

Skrevet av Inge Saltvoll, grunneigar i Valldalen – Publisert i Hardanger Folkeblad 20. februar 2021 For nokre dagar sidan las eg eit innlegg i…

Frostrøyken er på ny blitt ei plage

Skrevet av Sigmund Hansen – Publusert 6. februar 2021 i Haugesunds Avis Det tempererte Røldalsvatnet sørgar for tett dis i Røldal. ULLENSVANG: Midt i hardaste…

Innspel frå Naturvernforbundet i Rogaland

Naturvernforbundet i Rogaland gir eget innspill til representantforslag 82 S (2020-2021) om vilkårsrevisjon/konsesjonsbehandling av Røldal-Suldal. Innspillet er et tillegg til fellesinnspill fra landsdekkende natur- og friluftsorganisasjoner. Utbyggingene…

Ran av Norges befolkning

Hvem skal eie fisken, oljen, vinden, vannet mv. og – nå igjen vannkraften? Skrevet av Kåre Paulsen – 30. januar 2021 Hjemfall er at…

Kraftressursane til fellesskapets beste?

Lesarinnlegg i Hardanger Folkeblad 25. januar 2021 kl 04.00 – Skrevet av Sondof Rabbe MEININGAR Adm.dir. Bjørn Honningsvåg i Lyse skriv i Haugesunds Avis 19.01.21…

Vasskraft og bygdeinteresser

Kommentar til innlegg: Artikkelen er skreven i 1970-åra, her er likevel mange gode moment som er like aktuelle i dag,Erstatningane i Røldal vart ikkje…

Oversiktskart frå 1909

Historisk kart over Hardangervidda. Viser areal for stølsfelt, høgfjell, vatn og prosjekterte veier.

Oversiktskart Røldal-Suldal

Kartet er henta fra:Rapporten: Røldal – Suldal reguleringen, Kartlegging Miljø- og brukerinteresser – Fagtema landskap, friluftsliv og reiselivOppdragsnr.: 5186773 Dokumentnr.: 04 Versjon: J05 Dato:…