Bildegalleri

Vi stiller følgjande krav:

Heimfall til Staten må skje som forutsett i opprinneleg  konsesjon og vedtak ved kongelig resolusjon datert 21. desember 1962. 

Vertskommunane Ullensvang og Suldal må få sin rettmessige part.

Full gjennomgang av heile konsesjonen er nødvendig

Spørsmålet om å ta vare på natur, miljø og kultur var på mange måtar fråverande då konsesjonen vart vedteken i 1962.
Ved å gjennømføra heimfallet vil det bli mulig å vurdera heile konsesjonen på nytt på ein grundig og forsvarleg måte i samsvar med Forvaltningslova og Naturmangfoldslova. 


Siste artikler og innlegg

Nils Vetle (25) har gått Noreg på langs. Kampen om vasskrafta i heimbygda fryktar han blir ei endå lengre vandring

Eg er ikkje typen som likar å by på meg sjølv. Men er det ein gong eg kjenner eg vil stå fram, så er det no. Ein avtale er ein avtale og «Slukk Lyse», sa den 25 år gamle elektrikaren.

Han er ein av leiarane i ungdomsopprøret mot Lyse/Hydroavtalen i Røldal.

Valdalsmagasinet – der garden Nordre Valdalen (fråflytta ein gong på 1940-talet) og den gamle turisthytta, låg.

17. mai-tog i Valdalen 2021

Me vil med dette visa at me står samla og støtter kravet om ny konsesjon fullt ut. Ungdommen ser føre seg ei framtid i Røldal. Spørsmålet er kva for ei framtid. Er det ei framtid i ei utarma og øydelagd bygd der alt av ressursar kontinuerlig vert sugd ut? Ei framtid der det ikkje eingong finst ressursar til å oppretthalda grunnleggjande bærebjelkar som skule og aldersheim? Det er iallfall den kursen som er peikt ut med dagens avtale mellom Hydro og Lyse.

Krav om heimfall av Røldal-Suldal Kraft AS

Vi kan ikkje sjå at brevet er svar på våre spørsmål eller på nokon måte dokumenterer at dei nyare lover det blir vist til er gitt tilbakebvirkande kraft. Tvert i mot dokumenterer svarbrevet at det ikkje finst rettsgrunnlag for å omgjera konsesjonen slik Hydro har søkt om.

Betenkning – Røldal-Suldal Kraft v/ Kåre Paulsen

Det er lite sannsynlig at denne samfunnskontrakten gjeldene i 60 år uten videre kan endres (sette en strek over hele hjemfallet som formelt skulle ha skjedd desember 2022). Grunneierne og vertskommunene må sees som parter ved konsesjonen.

Oversiktskart frå 1909

Historisk kart over Hardangervidda. Viser areal for stølsfelt, høgfjell, vatn og prosjekterte veier.