Risiko og fare

Valdalen-sti til Tongavadskåra-Storelva

Overløp i Valdalen under flaumen i 2018, Storelva tunnell under E134 ved det gamle Ysteriet. Sti til Tongavaskåra ved dammen i Hyttejuvet – Farleg arbeid med sommarbru i den bratte fjellsida.

Innspill ifbm utløpet av konsesjonen for Hydro/Røldal Suldal Kraft, revidert 8.jan

Hei! Som avtalt sendes en oppsummering av situasjonen rundt utløpet av Håraelva, utrasing og graving i arealene langs nedre del av elva samt historikk og dokumentasjon for hva som er tatt opp med regulanten uten at de har tatt og gjort noe med det de faktisk har ansvaret for. Det er heller ikke noe i …