Publisert i Suldalsposten 12. mai 2020 – Skrevet av Tom Olsen


Dette lesarbrevet har delvis vore på trykk tidlegare, men kom då i feil versjon og derfor trykkjer me det på nytt i sin heilskap. Redaksjonen.

Lyse Kraft DA: N/A Foto: Heidi Hjorteland Wigestrand

Hydro og Lyse prøver å tilegne seg det enormt verdifulle vannkraftverkanlegget Røldal-Suldal Kraft (RSK) vederlagsfritt og tidsubegrenset. I så fall snapper de det til seg rett før det norske folk i hht. konsesjonsbetingelsene fra 1962 vederlagsfritt får full eiendomsrett til kraftanlegget.

Den 10.2. hadde jeg i Suldalsposten et svarinnlegg til adm.dir. Bjørn Honningsvåg i det nydannede Lyse Kraft DA, der jeg utfordret ham til å begrunne hvorfor han mener man kan bruke nye lovendringer til å oppheve den snart 60 år gamle vannkraftkonsesjonen fra 1962, når Grunnloven § 97 forbyr at en lov gis tilbakevirkende kraft.

Helt som ventet fikk vi ikke noe svar. Noe holdbart svar finnes nemlig ikke. Min henvendelse kan sammenliknes med at man under et pågående bankran ber raneren rettferdiggjøre det han holder på med. Han har naturligvis ikke tid til å svare, og dersom han likevel skulle gjøre det så måtte det bli noe sånt som at «Uten dette særdeles hyggelige bankbesøket vil jeg ha mye mindre gryn å rutte med!»

Det er nemlig slik at det Hydro og Lyse, med den aller største velvillighet fra regjeringen og stortingsflertallet, forsøker seg på, er klinkende klart ulovlig, både ut fra Grl. § 97, ulovlig ut fra alminnelig avtale- og kontraktsrett, og ulovlig ut fra EF/EU-retten.

Etter vår innmelding i EØS fra 1.1.1994, står EF/EU-lover over norske lover. I dette tilfellet er det imidlertid ingen uoverensstemmelse mellom EF/EU-retten og norsk rett, som begge sier:

Nye lovbestemmelser kan ikke gis tilbakevirkende kraft!

Følgende publiserte Olje- og energi- departementet selv i NOU 2004:26 (Vedlegg 3 s. 225) fra det et regjeringsoppnevnt utredningsutvalg hadde kommet fram til om Hjemfall:

«Det følger av EF-domstolens praksis at det er et alminnelig rettsprinsipp innenfor EF-retten at EF-traktaten ikke kan gis tilbakevirkende kraft. Det følger av EØS-avtalens artikkel 6 at EØS-avtalen skal fortolkes i samsvar med de tilsvarende bestemmelser i EF-traktaten. EFTA-domstolen har slått fast at også de grunnleggende rettsprinsipper utviklet av EF- domstolen ved tolkningen av EF-traktaten er en del av EØS-avtalen, se bl.a. EFTA- domstolens uttalelse i sak E-9/97, Erla Maria Sveinbjörnsdottir and the Government of Iceland. Et tilsvarende forbud mot tilbakevirkning som EF-domstolen har innfortolket i forhold til EF-traktaten må på denne bakgrunn innfortolkes som et alminnelig rettsprinsipp i EØS-avtalen. Prinsippet er gjennom EØS-loven en del av norsk rett, og supplerer det alminnelige forbud mot at lover gis tilbakevirkende kraft i grunnlovens § 97.»

Er dette ukjent stoff for Erna Solberg som satt som minister i regjeringen som utga det? Er det ukjent for dagens øvrige regjeringsmedlemmer med energiminister Tina Bru som er forpliktet til å kjenne til det? Hva med stortingsflertallet? Trolig alle (hallelu) ja-til-EU-mennesker det også. Hvorfor later de som om dette ikke gjelder?

At de er villige til å ignorere norske lover, eller ikke kjenner til hva som er norsk lov, overrasker ikke meg, men de får jammen forklare seg om hvor- for de også prøver å ignorere EF/EU- retten!

Jeg har prøvd å kontakte 60-70 av stortingsrepresentantene i denne saken. Flere ganger. Kun 3-4 stykk gadd så mye som å kvittere for mottakelse av henvendelsene. Kun én av dem fikk jeg til en viss tankeutveksling med, men han var motløs og toet sine hender.

I september 2002 satt selveste Erna Solberg som kommunalminister og var den som ga grønt lys for at kommunene kunne – basert på det de eide av vannkraft – sette i gang med hodeløs finansspekulasjon med lånte penger på Wall Street i New York.

Vi husker hvordan det endte: Terra-skandalen!
Nå er Erna på’an igjen. Men denne gangen vil hun påføre det norske fellesskapet et større tap enn 1000 Terra-skandaler, dersom Hydro-Lyse-avtalen får passere, og den dermed får sette mønster for alle de hjemfallsaker som kommer.

Pensjonert høyesterettsadvokat Tom Berge, som i sin 43-årige jurist-praksis har jobbet i årevis med vassdragreguleringsaker, skriver med hensyn til Hydro-Lyse-avtalen:

«Det er sikker norsk rett at en part ikke alene kan endre en avtale. Det er og sikker norsk rett at ingen offentlig myndighet kan gå inn og endre en avtale uten at det foreligger ekspropriasjonsrett.»

«Politikere mener seg ubundet av en Kgl.Res. Hjemmel for dette finnes ikke.»

«Det bør formidles så sterkt som mulig at saken vil bli prøvd for domstolene. Utfallet av denne saken vil være avgjørende for de hjemfallsaker som kommer.»

Alle som vil gi sin støtte for at denne saken blir prøvd for domstolene kan gjøre det her:

Spleis.no/hjemfall

Tom Olsen

Bli med i samtalen

1 kommentar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..