SKAL FORBEDRE SITUASJONEN: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) ga i Stortinget nylig klart uttrykk for at både kommuner og innbyggere skal bli hørt i den pågående vilkårsrevisjonen av kraftanleggene i Røldal og Suldal. Foto: Terje Pedersen

Skrevet av Eivind Dahle Sjåstad for Hardanger Folkeblad, Publisert 13. februar 2023 kl 06:00

Olje – og energiminister Terje Aasland (Ap) er klar på at målet er å rette opp miljøskader og ulemper etter vannkraftutbyggingen i Røldal og Suldal. Signalene blir godt mottatt hos grunneierne samtidig som krafteierne inviterer til dialog.

Saken om Røldal Suldal kraft ble nylig nok en gang gjenstand for debatt i Stortinget etter Sofie Marhaug (Rødt) sitt representantforslag om full ny gjennomgang av vilkårene for kraftproduksjonen i området. 

Forslaget ble avvist, men en rekke politikere fra flere partier ga under behandlingen uttrykk for stor forståelse for de mange lokale reaksjonene.

Flere titalls innspill kom inn i høringsrunden. Ullensvang kommune har selv forfattet en uvanlig krass uttale. 

– Anleggene vi snakker om innebærer store naturinngrep og innbyggerne i området lever fortsatt med konsekvensene av de betydelige inngrepene og behandlingen av grunneierrettighetene som kraftutbyggingen førte med seg den gangen på 1960-tallet, påpekte Aps Stein Erik Lauvås i debatten i starten av februar. 

Røldal-Suldal-anleggene

Røldal-Suldal-utbyggingen foregikk i årene fra 1963 til 1968.

Norsk Hydro kjøpte fallrettighetene i Røldalsvassdraget og Suldalsvassdraget i 1950-årene med sikte på å produsere kraft til et framtidig aluminiumsverk. Valldalen ble tatt med tvang til protester i lokalmiljøet. 

Hydros kraftverk i Røldal-Suldal består av magasiner og ni kraftverk som strekker seg langs Røldals- og Suldalsvassdraget ned til Suldalsvatnet.

Etter den opprinnelige tillatelsen av 1962 ville kraftverkene med tilhørende rettigheter hjemfalle til staten i 2022. Men i dag eier Lyse Kraft 95,2 prosent av kraftverkene i Røldal og Suldal, mens Statkraft eier de resterende 4,8 prosent.

Ved kongelig resolusjon av 11. juni 2021 ble de tidligere tidsbegrensede konsesjonene omgjort til å gjelde uten tidsbegrensning.

Det pågår nå en revisjon av vilkårene der blant annet miljøspørsmål skal diskuteres. 

VALLDALEN: Bak denne demningen i Valldalen skjuler det seg en 10 kilometer lang innsjø. Vannet her har siden 1960-tallet fungert som magasin for kraftproduksjon. Foto: Eivind Dahle Sjåstad

– Innbyggerne skal bli hørt

De ni kraftverkene i konsesjonsområdet strekker seg langs Røldal og Suldalsvassdraget og ned til Suldalsvatnet og består også av 17 reguleringsmagasin og 21 bekkeinntak.

Både politikere og innbyggere har i lengre tid kritisert dagens drift av kraftanleggene og beskyldt myndighetene for å legge opp til et «ran» av både naturressurser og inntekter. Blant annet er Novlefoss tørrlagt, områder demmet opp og innsjøer regulert.

Det pågår for tiden en miljørevisjon av de gamle konsesjonsvilkårene.

Statsråd Terje Aasland (Ap) påpekte i Stortinget at hovedmålet var å sette nye vilkår for å rette opp miljøskader og ulemper. 

Revisjonen ble åpnet 17. mars 2022, og det er avholdt oppstartsmøte med berørte aktører.

– Revisjonssaken skal selvfølgelig behandles i tråd med gjeldende lovverk, og de berørte kommunene og deres innbyggere skal bli hørt i prosessen. NVE og regjeringen tar lokale bekymringer på alvor, også i vilkårsrevisjoner, sa Aasland fra talerstolen på Stortinget. 

Han pekte på at alle vilkår i konsesjonen i prinsippet kan endres, men at det er NVE som skal gjøre vurderingene i første fase. Statsråden la til at han forventer at NVE vektlegger dialogen med kommuner og innbyggere. 

– Større vannkraftutbygginger har generelt store miljøkonsekvenser. Det søker vi nå å forbedre ved gjennomgangen av vilkårsrevisjonene for Røldal–Suldal kraftanlegg. Miljø og vassdragsnatur er fokus, sa Aasland.

Uttalelsene faller i god jord hos grunneierne. 

– Selv om vi tapte denne runden har representantforslaget forsterket vår stilling i det videre arbeidet med revisjonen. Nå ser vi fram til at Lyse Kraft DA kommer opp med konkrete planer for restaurering av natur og miljø i Røldal og varige tiltak for sikker tilkomst i Valldalen, sier leder i Røldal grunneierlag, Olav Rabbe. 

VIL HA TILKOMST: Helleik Rabbe og Olav Rabbe i Røldal grunneigarlag ønsker blant annet sikker tilkomst i Valldalen, der mange fortsatt har hytter og støler. Foto: Eivind Dahle Sjåstad

– Begått urett mot Ullensvang

Flere partier på Stortinget er nå svært tydelige i sine vurderinger. 

– Saken om Røldal-Suldal kraftanlegg er en sår historie. Det er en historie om storsamfunnets behov for kraft på bekostning av lokalsamfunn, sa Ole André Myhrvold (Sp) og mente det var på sin plass med et næringsfond hos vertskommunene. Det samme gjorde Ola Elvestuen (V) og Ove Trellevik (H)

– For å skape god legitimitet i denne spesielle saken støtter Høyre fortsatt at det blir vurdert et næringsfond, slik vi gjorde i innstillingen sist vi hadde saken oppe her i denne salen, sa Trellevik (H).

– Det er mye historie i denne saken om vannkraft og betydningen den har hatt for både Norge og lokalsamfunn, om inngrep som hadde flere sider – for vi har nok lett for å se på kraftproduksjonen, verdiskapingen og arbeidsplassene vannkraften har gitt oss. Men vi må vel si at Røldal-Suldal-kraft viser at alt som har skjedd ikke bare er positivt, påpekte Terje Halleland (Frp) og konkluderte: 

– Det skal komme et vedtak som kommer Røldal til gode, og det skal også vurderes økonomiske vilkår.

PEKER PÅ TRAUME: Birgit Oline Kjerstad (SV) mener Røldal har rett til oppretting av traumet bygda ble påført etter kraftutbyggingen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Mímir Kristjánsson (Rødt) ba innstendig om at spesielt kommunene ble hørt i den videre prosessen.

– Bakgrunnen for denne saken er at det er blitt gjort en stor urett mot kommunene Ullensvang og Suldal. Da dette kraftverket ble bygd ut i 1962, var det klart at det skulle komme hjemfall etter 60 år. Man har så fintet seg forbi dette hjemfallet gjennom noen endringer i lovverket som gjør at i stedet for at det blir hjemfall til staten, og en tredjedel av den samlede kraftinntekten til kommunene, har det endt opp med at det er Lyse og Hydro som nå sitter på kraftressursene, påpekte han.

Birgit Oline Kjerstad (SV) som var saksordfører i energi – og miljøkomiteen understrekte at det var en stor og prinsipiell sak som var kommet til Stortinget.

– Jeg mener bygda Røldal har en legitim rett til oppretting av traumet denne bygda ble påført som følge av den svært brutale kraftutbyggingen, sa hun og pekte på at det var flere aktuelle løsninger. 

Vil ha dialog

Administrerende direktør i Lyse Kraft DA, Bjørn Honningsvåg, sier ambisjonen er å få til en opprustning og utvidelse av anleggene i Røldal og Suldal som bidrar til å skaffe mer kraft som landet trenger, samtidig som hensynet til miljø og lokale interesser blir ivaretatt.

Honningsvåg viser til Energikommisjonens rapport som ble lagt fram i forrige uke.

– Den er klar på at vi trenger mer kraftproduksjon. Vi går mot et kraftunderskudd i Norge. Hvis vi ikke lykkes med å få økt kraftproduksjon vil vi måtte tåle høyere priser eller si nei til viktige arbeidsplasser i grønn industri, påpeker Honningsvåg og sier Lyse har aldri tatt lett på utfordringene kraftproduksjon skaper for natur og miljø.

– Vi mener det er avgjørende med gode konsekvensutredninger og miljøtiltak. Lokalsamfunn med kraftutbygginger skal sitte i igjen med en rimelig andel av verdiene som skapes. Vannkraften bidrar med 100 millioner i årlige inntekter til Suldal og Ullensvang i et gjennomsnittlig år, sier han.

Lyse har tidligere lagt fram en rekke tiltak som er gjennomført eller under planlegging.

– Vi ser nå fram til en konstruktiv dialog for å bidra til effektiv og framtidsrettet utnyttelse av vannressursene i Røldal-Suldal, hvor det også ligger til rette for gode miljøløsninger, sier Honningsvåg.

Skrevet av Eivind Dahle Sjåstad for Hardanger Folkeblad, Publisert 13. februar 2023 kl 06:00

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..