Jubileumakonferansen Hardangervidda nasjonalpark 40 år. Olav Rabbe, leiar i Røldal grunneigarlag, på Quality Hotel Vøringsfoss i Eidfjord.
JUBLER IKKE: Olav Rabbe er leder av grunneierlaget i Røldal. Selv om han ikke er begeistret for de nye kraftplanene, øyner han nå likevel en sjanse til å få gjennomslag for noen av kampsakene til innbyggere og grunneiere i de kraftutbygde områdene. Foto: Arkivfoto: Kristin Eide

Skrevet av Eivind Dahle Sjåstad for Hardanger Folkeblad, publisert 28. august 2023 kl 12.00

Lyse Kraft DA ønsker å ruste opp å utvide Røldal-Suldal-anleggene (RSK) ved å investere opp mot fem milliarder kroner i kraft. For grunneiere og innbyggere betyr det kanskje en gylden sjanse til å få gjennomslag for noen av kampsakene sine.

Både magasiner og totalt ni kraftverk ligger som perler på en snor langs de to vassdragene i Røldal og Suldal. 

Med et nedbørsfelt på hele 790 kvadratkilometer er den samlede magasinkapasiteten 833 millioner kubikkmeter og nå ønsker eierne blant annet å doble den installerte effekten.

De enorme kraftinvesteringene kan gi Ullensvang kommune økte inntekter gjennom skatter og konsesjonsbaserte ordninger, samtidig vil utbyggingsperioden på 10–15 år også påvirke naturen og miljøet. 

Røldal-Suldal-anleggene

Røldal-Suldal-utbyggingen foregikk i årene fra 1963 til 1968.

Norsk Hydro kjøpte fallrettighetene i Røldalsvassdraget og Suldalsvassdraget i 1950-årene med sikte på å produsere kraft til et framtidig aluminiumsverk. Valldalen ble tatt med tvang til protester i lokalmiljøet. 

Hydros kraftverk i Røldal-Suldal består av magasiner og ni kraftverk som strekker seg langs Røldals- og Suldalsvassdraget ned til Suldalsvatnet.

Etter den opprinnelige tillatelsen av 1962 ville kraftverkene med tilhørende rettigheter hjemfalle til staten i 2022. Men i dag eier Lyse Kraft 95,2 prosent av kraftverkene i Røldal og Suldal, mens Statkraft eier de resterende 4,8 prosent.

Ved kongelig resolusjon av 11. juni 2021 ble de tidligere tidsbegrensede konsesjonene omgjort til å gjelde uten tidsbegrensning.

Det pågår nå en revisjon av vilkårene der blant annet miljøspørsmål skal diskuteres. 

Følte seg ranet

Både innbyggere og grunneiere har i lang tid fortvilt over situasjonen i Røldal og tross kraftkrise i hele Europa, strekkes ikke armene til værs etter investeringsnyheten. 

– Vi synes ikke dette er noe gunstig, spesielt med tanke på natur og miljø. Vi ser egentlig ikke noen plusser med dette. Dette innebærer blant annet bygging av ny infrastruktur og nye kraftverk der det må bygges nye anleggsveier, kraftlinjer og koblingsanlegg. Det er heller ikke mye ny kraft det er snakk om. 200 – 250 GWh er omtrent like mye som et småkraftverk, sier Olav Rabbe i Røldal grunneierlag.

LES OGSÅNekter å gi opp: – Saken er på ingen måte tapt

Blåbergdalen 20220823. 
Lyse Kraft ønsker å oppruste vannkraftanleggene i Røldal og Suldal. Oppgraderingene vil kunne øke kraftproduksjonen med 200-250 GWh/år som tilsvarer strømforbruket til mellom 10 000 og 12 500 husstander. Her fra inntak i Blåbergdalen hvor vann overføres til Votnamagasinet.
Foto: Lyse Kraft DA / NTB
MER KRAFT: Lyse Kraft DA ønsker å oppruste vannkraftanleggene i Røldal og Suldal og øke kraftproduksjonen tilsvarende strømforbruket for mellom 10 000 og 12 500 husstander. Her fra inntak i Blåbergdalen. Foto: Lyse Kraft DA

Grafikk: Eivind Dahle Sjåstad

Men én ting kan likevel være positivt for de som kjemper for naturen og miljøet i en region som allerede er tungt utbygget. 

– Vi er ikke begeistret, men vi ser at dette kan resultere i en full konsesjonsbehandling. Det er en gylden sjanse til å få gjort noe med det vi har påpekt i alle år, som bedre tilkomst i Valldalen og få tilbake noe av det naturlige dyre – og fiskelivet og få mer vann i elva, spesielt fra Valldalen til Røldal. Hvis man kan øke inntektene flere ganger med en slik oppgradering, så må man i hvert fall ha råd til å bruke litt av de inntektene for å tilbakeføre natur og miljø der kraften blir skapt. Det er jo et kjempeparadoks at eierkommunene i Lyse er de som får alle de positive effektene, sier han. 

Lyse-konsernet er eid av en rekke kommuner i Rogaland, men kraften blir først og fremst produsert i Suldal og Ullensvang.

REGULERT: Valldalsvatnet er det største magasinet i Røldal-Suldal-anleggene. 

Dersom det blir full konsesjonsbehandling av RSK-utvidelsen er det Norges vassdrags – og energidirektorat (NVE) som skal vurdere søknaden og det kan dermed bli en omfattende gjennomgang med avgjørelse i Stortinget. Dette har grunneierne ønsket seg i flere år allerede, men opplevde det de beskriver som «et ran» da Hydro unngikk hjemfall ved å slå seg sammen med offentlig eide Lyse og fikk fortsette driften i Røldal på «gamle vilkår» til evig tid. Resultatet ble at det skulle gjennomføres en vilkårsrevisjon. 

Utbyggingen for 60 år siden skjedde i rekordfart uten dagens strenge krav til minstevannføring og hensyn til miljø og dyreliv, noe som i lang tid har skapt forargelse i Røldal. Blant annet er den karakteristiske Novlefossen helt tørrlagt. 

Valldalen august 1963
Seterdalen Valldalen på Hardangervidda skal legges under vann. Norsk Hydro og Staten står bak. Valldalen skal forvandles til 10 km langt vann, hovedmagasin for kraftstasjonene Røldal 1 i Røldal-Suldal-reguleringen.
Dette er den siste sommeren folk kan være på de 17 stølene som om kort tid kommer til å være 80-90 meter under vann. På setra. Seter.
Ei geit.
Foto: Aage Storløkken / Aktuell / NTB  

Denne teksten har blitt auto oversatt!
DEN GANG DA: Valldalen i august 1963 før Seterdalen i Valldalen på Hardangervidda skulle legges under vann. Valldalen ble forvandlet til et 10 km langt vann og ble hovedmagasin for kraftstasjonene Røldal 1 i Røldal-Suldal-reguleringen. Dette var den siste sommeren folk kunne være på de 17 stølene som like etter stod 80-90 meter under vann. Foto: Aage Storløkken
Lyse kraft er eid av en rekke kommuner i Rogaland. 

Vil ta hensyn

Administrerende direktør i Lyse kraft DA, Bjørn Honningsvåg, sier til Hardanger Folkeblad at natur og miljø vil bli viktige elementer i utvidelsesprosjektet. 

– Ved å samordne planene for opprustning og utvidelse av kraftverkene med revisjon av konsesjonsvilkårene sikrer vi at konsesjonsmyndighetene kan gjøre en helhetlig interesseavveining. Det legges derfor opp til at en eventuell konsesjonssøknad skal sendes til NVE samtidig med det såkalte revisjonsdokumentet som skal belyse vilkårsrevisjonen. Både ferdsel og minstevannføring er viktige tema i revisjonssaken og her er vi i dialog både med vertskommunene og de ulike interessegruppene. Det vil i det videre arbeidet med planene bli viktig å finne løsninger som også ivaretar hensyn til natur og miljø, sier han.

Dersom planene blir realisert er utbyggingsperioden anslått til å bli 10–15 år. 

– Dette vil gi lokale ringvirkninger på flere måter gjennom stort aktivitetsnivå og hvor det vil være mulig for lokalt næringsliv å bidra som leverandører av varer og tjenester, sier Honningsvåg.

LES OGSÅLyse kraft: Presenterte tiltakslister for Røldal og Valldalen 

Utelukker ikke endringer

Ifølge Lyse vil utbyggingen gi et stort bidrag til elektrifiseringen av samfunnet og i større grad sikre balanse mellom tilbud og etterspørsel i framtiden.

– Utvidelsen vil føre til økt kraftproduksjon på 200–250 GWh/år. Behovet i både Norge og Europa synes umettelig. Hvordan er mulighetene for ytterligere utvidelser utover dette? 

– Den studien vi har gjennomført nå har sett på hvordan vi kan utnytte vannressursene i RSK på en mer effektiv måte og hvordan vi kan avlaste de bestående kraftverkene som har svært lange driftstider. De planene vi ser på vil gi nær 10 prosent mer energi, og den installerte effekten i vil bli nær fordoblet. Dette siste er også viktig ettersom det i framtiden vil bli mer vind- og solkraft i systemet. Det blir i framtiden derfor viktig med mer regulerbar vannkraft som kan samspille med de uregulerbare energikildene i perioder med lite vind og lite sol. Vi ser i den fasen vi nå er i ikke på vesentlige utvidelser utover de planene som er presentert. Vi skal i imidlertid i tiden framover modne planene våre ytterligere mot en konsesjonssøknad i løpet av første halvår neste år, så vi kan ikke utelukke at det kan komme endringer i planene framover, sier han.

LES OGSÅ– Kampen er ikkje tapt. Fornufta må sigra til slutt

Grunneierlaget har imidlertid lansert sin egen løsning som de mener vil være det beste for alle parter, nemlig at vannet fra Røldal samkjøres med Blåsjø og Ulla-Førre-anleggene, slik at forholdene blir bedre i fjellbygda. 

Samtidig vil dette ifølge grunneierne øke vannverdien. Forslaget er støttet av Naturvernforbundet og er også lagt fram for politikerne i Ullensvang.

Utvidelsesplanene til Lyse skal også diskuteres i kraftutvalget i Ullensvang kommune. Omtrent samtidig som Lyse lanserte sine planer, er Statkraft i gang med en tilsvarende oppgradering i Mauranger.

Skrevet av Eivind Dahle Sjåstad for Hardanger Folkeblad, publisert 28. august 2023 kl 12.00

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..