Nye innspel

17. mai-tog i Valdalen 2021

Me vil med dette visa at me står samla og støtter kravet om ny konsesjon fullt ut. Ungdommen ser føre seg ei framtid i Røldal. Spørsmålet…

Innspel frå Naturvernforbundet i Rogaland

Naturvernforbundet i Rogaland gir eget innspill til representantforslag 82 S (2020-2021) om vilkårsrevisjon/konsesjonsbehandling av Røldal-Suldal. Innspillet er et tillegg til fellesinnspill fra landsdekkende natur- og friluftsorganisasjoner. Utbyggingene som den…

Kraftressursane til fellesskapets beste?

Lesarinnlegg i Hardanger Folkeblad 25. januar 2021 kl 04.00 – Skrevet av Sondof Rabbe MEININGAR Adm.dir. Bjørn Honningsvåg i Lyse skriv i Haugesunds Avis 19.01.21 om samarbeidsavtalen…

Skriftleg innspel frå Heine Eikemo – Dok8

Skiftleg innspel til Dokument 8:82 S (2020-2021)  FråHeine Eikemo Bygdavegen 132 5760 RØLDAL 10.01.2021  Til Energi-og miljøkomiteen  Viser til Dykkar ønske om skriftleg innspel til Dokument 8:82 S (2020-2021)…

Stølsdalen Valdalen

Valdalen i Røldal har vore stølsdal i uminnelege tider og grunneigarlaget har eit sterkt ønskje om igjen å få definert dalen til stølsdal. Fylkestinga for Vestland…

Innspel fra Nils Petter Rabbe – Dok8

Til energi- og miljøkomiteenAngående sak Dokument 8:82 S (2020–2021) Representantforslag om ny konsesjon forRøldal-Suldal kraftanlegg Viser til representantforslag om ny konsesjon for Røldal-Suldal kraftanlegg.Dette er ein…

Innspel – Dok8 (Sondof Rabbe)

Sondof Rabbe – Haukelivegen 90 – 5760 Røldal 10.01.21 TilEnergi- og miljøkomitéen Dokument 8:82S (2020-2021) Innspel Røldal Suldal Kraft sine anlegg vart i hovudsak bygd ut…

Valdalen-sti til Tongavadskåra-Storelva

Overløp i Valdalen under flaumen i 2018, Storelva tunnell under E134 ved det gamle Ysteriet. Sti til Tongavaskåra ved dammen i Hyttejuvet – Farleg arbeid med…