Skrevet av Kåre Paulsen – 4. februar 2021

Brev Tina Brun 

Viser til brev fra Tina Brun til stortinget- vedrørende representantforslag 82 S (2020-2021) om ny konsesjon for Røldal-Suldal kraftanlegg og følgende sitater. 

Viser til: 

«Suldal og Ullensvang kommuner viser innledningsvis at det sentrale for dem og de berørte grunneierne er at det fattes vedtak om åpning av revisjon og at nye konsesjonsvilkår må inneholde en rimelig og rettferdig kompensasjon til berørte kommuner.» 

I henhold til grunneierne i Røldal så har de aldri uttalt eller signalisert at de ønsker «åpning av revisjon og at nye konsesjonsvilkår» – de har et hovedkrav og det er ny konsesjon – hjemfall (bekreftet pr. telefon 03.02.21). 

En vilkårsrevisjon vil aldri kunne rette opp/tilfredsstilt de krav som grunneierne har fremmet/ ønsket og disse kravene er heller ikke noe særlig «tilstede» i rapporten som er utarbeidet av Norconsult og som lagt frem i denne sammenheng. Det er bare konsesjonsvilkårene som kan revideres, ikke konsesjonen og en magasinrestriksjon vil være omtrent umulig å få igjennom i en slik prosess. I hovedsak, har gjennomførte revisjoner hittil medført (mer eller mindre) kosmetiske endringer (dog bedre enn ingenting) med utgangspunkt i regulanten sitt ståsted «vi har ikke en kWh å avgi». 

Privatrettslige forhold omfattes ikke av en vilkårsrevisjon. Grunneiere, elveeierlag og andre private har fått erstatning for sine tap, og må gjøre opp sine forhold direkte med konsesjonæren. 

Så vidt jeg kan se så har både Suldal og Ullensvang fremmet krav om ny konsesjon – hjemfall og jeg håper inderlig at de står ved dette og ikke tar imot «glansbilder og knapper»- og i så fall så medvirker de til et ran (svik) av Norges befolkning (inklusiv seg selv). 

Viser til: 

«Hvorvidt og eventuelt når det skal pålegges nye økonomiske ytelser i konsesjonen for Røldal-Suldal, må behandles som en del av revisjonssaken. Dette er en sak som følges opp i tråd med gjeldende lovgivning og praksis, og hvor lovgiver har lagt til forvaltningen å foreta den avveiningen mellom ulike hensyn som da skal gjøres. Jeg mener at det ikke er å anbefale at komiteen nå treffer et vedtak som legger føringer for og foregriper den kommende behandlingen av revisjonssaken». 

Når det gjelder økonomiske krav så omfattes disse heller ikke «normalt» av en revisjon. Det må foreligge helt spesielle hensyn før det kan være aktuelt å pålegge næringsfond og andre økonomiske vilkår i revisjonssaker og jeg tror at vertskommunene «kan glemme dette utenover mulige «knapper og glansbilder» i vertfall sett i sammenheng med hva en ny konsesjon vil kunne gi av økonomisk uttelling. 

Lyse DA 

DA – er delt ansvar, hver deltaker kan belastes opptil sin eierandel som er avtalt mellom eiere. Lyse DA framstår som et selskap med «kolonistisk» tankegang. Det er langt ifra- OK at de 14 eier-kommunene i Lyse hjelper Hydro med å få på plass et «postkasseselskap – oppbevaringsplass» slik at Hydro kan eie RSK gratis i evigvarende tid. Å kalle dette for statlig eierskap er «langt ute på viddene». 

For øvrig må en kunne stille spørsmål med hensikten med å dra Fylkeskommunen sin eierandel på over 10 % i Ulla-Førre inn i dette selskapet/regnskapet ?. 

Hele prosessen hittil fremstår som et spill med den Norske befolkning sin eiendom som innsats og det er utrolig at noen «folkevalgte» går god for dette, der målet er klart dvs. Hydro vil overta RSK gratis og for evigvarende tid (noe som de har signalisert lenge). For dem som ønsker et innblikk i Hydro sine verdinormer og moral så er det bare å søke på nettet, jeg gremmes. 

Et alternativ kunne vært å opprette et AS sammen med Ullensvang og Suldal, men jeg har forstått det slik at Hydro vil ikke dette. 

Det er og helt utrolig at det ikke er fremmet krav til Hydro sitt mulig eierskap. Et minimumskrav burde vært at kraften brukes til aluminiumsproduksjon på Karmøy og et fabrikken opprettholdes, dersom ikke- så går eierskapet over til staten (Norges befolkning) umiddelbart- og gratis. 

DET ENESTE SOM DUGER NÅ- OG FOR FREMTIDEN ER TYDELIGVIS NY KONSESJON- HJEMFALL 

JEG VIL PÅ DET STERKEST ANBEFALLE VERTSKOMMUNENE OG ALLE ANDRE BERØRTE PARTER – STÅ FAST PÅ DETTE KRAVET. 

Mvh 

Kåre Paulsen 
karepaulsen62@gmail.com 
(lang/allsidig erfaring fra kraftbransjen deriblant vilkårsrevisjoner, miljø og landskap) 
Telefon: 994 44 745 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..