Kart

Oversiktskart frå 1909

Historisk kart over Hardangervidda. Viser areal for stølsfelt, høgfjell, vatn og prosjekterte veier.

Oversiktskart Røldal-Suldal

Kartet er henta fra:Rapporten: Røldal – Suldal reguleringen, Kartlegging Miljø- og brukerinteresser – Fagtema landskap, friluftsliv og reiselivOppdragsnr.: 5186773 Dokumentnr.: 04 Versjon: J05 Dato: 2020-09-30