Historisk informasjon

Vasskraft og bygdeinteresser

Kommentar til innlegg: Artikkelen er skreven i 1970-åra, her er likevel mange gode moment som er like aktuelle i dag,Erstatningane i Røldal vart ikkje indeksregulert før…