Ministeren til røldølingene: – Dere skal bli hørt

Skrevet av Eivind Dahle Sjåstad for Hardanger Folkeblad, Publisert 13. februar 2023 kl 06:00 Olje – og energiminister Terje Aasland (Ap) er klar på at målet er å rette opp miljøskader og ulemper etter vannkraftutbyggingen i Røldal og Suldal. Signalene blir godt mottatt hos grunneierne samtidig som krafteierne inviterer til dialog. Saken om Røldal Suldal …

Nils Vetle (26) og Robin (21) tok turen til Stortinget: – Me tente på turen

Skrevet av Kristin Eide for Hardanger Folkeblad, publisert 31. januar 2023 kl 8:50 Nils Vetle Medhus (26) og Robin Tveit (21) er nøgde med at dei tok turen til Oslo då Stortinget tysdag handsama representantforslaget om ny full revisjon av vasskraftanlegga i Røldal og Suldal. – Me ville oppleva korleis det var å vitne då …

Grunneierne ble avvist: – Vi er skuffet

Skrevet av Eivind Dahle Sjåstad for Hardanger Folkeblad, Publisert 14. januar 2023 kl 06:00 Forslaget til stortingsrepresentant Sofie Marhaug (Rødt) om full revisjon av Røldal–Suldal kraftanlegg ble avvist da energi – og miljøkomiteen behandlet saken. Nå setter grunneierne sin lit til stortinget og regjeringen.  For abonnentar Flertallet med partiene Ap, Høyre, Sp og FrP avviste …

Grunneierne har følt seg frarøvet. Nå har de fått et lite lysglimt

Skrevet av Eivind Dahle Sjåstad for Hardanger Folkeblad, publisert 28. august 2023 kl 12.00 Lyse Kraft DA ønsker å ruste opp å utvide Røldal-Suldal-anleggene (RSK) ved å investere opp mot fem milliarder kroner i kraft. For grunneiere og innbyggere betyr det kanskje en gylden sjanse til å få gjennomslag for noen av kampsakene sine. Både …

Denne bygda hevder de utsettes for ran av Lyse

Skrevet av Tor Inge Jøssang og Jonas Vikingstad for Stavanger Aftenblad, publisert 25. august 2022. – Regjeringen, Hydro og Lyse har ranet og rasert distriktet vårt, sier Olav S. Rabbe i Røldal grunneierlag. De har hengt store bannerne ved Haukelivegen, som ingen veifarende kan unngå å se. Fra Stavanger viser mange skilt vei gjennom Ryfast …

Kvifor var ikkje Stavanger og Sandnespolitikarane vaksne nok til å takka nei til dette ranet?

Jornalist Sigmund Hansen skriv 10. juli 2022 på Facebook: Eg ser at Stavanger Aftenblad kallar auka mellombels beskatning av Lyse pga eventyrlege kraftinntekter som eit «raid mot Lyse». Kva namn vil dei då setja på Lyse og Hydro som fekk politikarfleirtalet med seg på å få overført heile Røldal-Suldal Kraft gratis til evig tid når …

– Kampen er ikkje tapt. Fornufta må sigra til slutt

Skrevet av Gro Heidi Åsen for Hardanger Folkeblad, publisert 2. juni 2022, 19:03 Røldal grunneigarlag har søkt Ullensvang kommune om 750.000 kroner i støtte til det vidare arbeidet med saka om vassdragsanlegga Røldal-Suldal. Onsdag gav dei formannskapet innblikk i kva dei har gjort så langt, vidare planar og forslag til løysingar.  For abonnentar Søknaden frå …

Olav Rabbe gjekk gjennom isen: – Ei naudløysing!

Artikkelen er over 1 år gammel Skrevet av Kristin Eide for Hardanger Folkeblad, Publisert 06.02.2022 kl 09.15 Olav Rabbe har sjølv opplevd kor farleg det kan vera å ferdast på Valldalsvatnet vinterstid. Røldal grunneigarlag meiner at den alternative traseen ikkje er ei varig løysing, men ønskjer utbetring av vegen. – Me ønskjer ikkje at dette …

Nils Vetle (25) har gått Noreg på langs. Kampen om vasskrafta i heimbygda fryktar han blir ei endå lengre vandring

Eg er ikkje typen som likar å by på meg sjølv. Men er det ein gong eg kjenner eg vil stå fram, så er det no. Ein avtale er ein avtale og «Slukk Lyse», sa den 25 år gamle elektrikaren.

Han er ein av leiarane i ungdomsopprøret mot Lyse/Hydroavtalen i Røldal.

Valdalsmagasinet – der garden Nordre Valdalen (fråflytta ein gong på 1940-talet) og den gamle turisthytta, låg.