Vasskraft og bygdeinteresser

Kommentar til innlegg: Artikkelen er skreven i 1970-åra, her er likevel mange gode moment som er like aktuelle i dag,Erstatningane i Røldal vart ikkje indeksregulert før etter 17 år, endå dette var i ein periode med veldig sterk inflasjon. – den generasjonen som mista stølane sine tapte mykje. I 1984 vart erstatningane justert og deretter …

Røldal rår til konsesjon på vilkår forma etter sju timars ordskifte

Stavanger Aftenblad, fredag 19. januar 1962: Røldal rår til konsesjon på vilkår forma etter sju timars ordskifte Konsesjonsavgifta rådd til kr. 4.50 pr. hestekraftKrav om vegar i Valdalen og frå Botnen til GrytøyrHydro lyt vera med på å løysa mange oppgåver Røldal kommunestyre hadde igår føre seg konsesjonssaka forNorsk Hydro i eit møte som varde …

Tidlegare damvoktar Nils Tveito fortel

Eit nyredigert skriv frå Nils Tveito som var damvoktar for Hydro Energi i perioden 1977 til år 2007. Etter 1990, vart det i Hydro Energi Røldal – Suldal fleire nye leierar å forhalda seg til. Desse hadde ingen erfaring med praktisk vassdragsregulering, og det var svært vanskeleg å forklara våre problem muntlig. Derfor såg eg …