Det er med denne bakgrunnen det kjennest så vondt å verta svikta og neglisjert av kommunestyret

Skrevet av Oddbjørn Lynghammar, Røldal – Publisert i Hardanger Folkeblad 7. februar 2021 Odda har vore og er ein stad me føler oss knytte til. Slik var det òg før tunellane kom i 1964. Og slik har det vore sidan vegen over Hardingefjellet kom i slutten på 1800-talet. Odda var næraste knutepunkt i sommarhalvåret. OM …

Frostrøyken er på ny blitt ei plage

Skrevet av Sigmund Hansen – Publusert 6. februar 2021 i Haugesunds Avis Det tempererte Røldalsvatnet sørgar for tett dis i Røldal. ULLENSVANG: Midt i hardaste debatten i Stortingets energi- og miljøkomite om framtidsvilkåra for Røldal-Suldal Kraft, er det plage naboar og mosjonistar i lysløypa på flatene i Røldal er opptekne av. Ikkje på mange år har …

Nye merknader til pågående prosess eierskap Hydro, RSK og Lyse

Skrevet av Kåre Paulsen – 4. februar 2021 Brev Tina Brun  Viser til brev fra Tina Brun til stortinget- vedrørende representantforslag 82 S (2020-2021) om ny konsesjon for Røldal-Suldal kraftanlegg og følgende sitater.  Viser til:  «Suldal og Ullensvang kommuner viser innledningsvis at det sentrale for dem og de berørte grunneierne er at det fattes vedtak …

Innspel frå Naturvernforbundet i Rogaland

Naturvernforbundet i Rogaland gir eget innspill til representantforslag 82 S (2020-2021) om vilkårsrevisjon/konsesjonsbehandling av Røldal-Suldal. Innspillet er et tillegg til fellesinnspill fra landsdekkende natur- og friluftsorganisasjoner. Utbyggingene som den gang på 1960-tallet fikk konsesjon, var basert på datidens fraværende krav til natur- og miljøhensyn. Det førte til en av de mest natur- og miljøskadelige vassdragsutbygginger i historien, og resultatet …

Klar tale frå Ordførar – Om vi får vatnet tilbake, fråfell vi alle krav!

Skrevet av Roal Aga Haug, ordførar i Ullensvang kommune – 4. februar 2021, kl 04.00 – Hardanger FolkebladSvarbrev til Lyse og Hydro Litt overraskande kjem Lyse og Hydro med diverse lesarinnlegg. Der det vert ytra gode intensjonar om samarbeid. Ukjende lesarar kan få inntrykk av at brotet på samfunnskontrakten frå 1962 er ei hendeleg løysing …

Innspel til Energi- og miljøkomiteen – Ny konsesjon må til!

Skrevet av Helleik Rabbe, Røldøling – 02. februar 2021 Kvifor er Hydro/Lyse så redde å få fornying av konsesjon (ikkje revisjon), slik at dei kan rydda opp i dei største skadene for Røldal?? Hydro/Lyse har søknad inne om å overta selskapet med uendra konsesjon.Dei har endå ikkje sendt inn ny søknad, Lyse DA har då …

Skal Røldal Suldal forsyna 14 rike kommunar på Jæren med mange hundre millionar kvar år til evig tid?

Skal Røldal og Suldal forsyna 14 rike kommunar på Jæren med mange hundre millionar kroner kvart år til evig tid? Den påtenkte eigarskapsmodellen er bygd på ein kolonitankegang som ein skulle tru var utdatert. I denne saka må ein dra inn begrepa lokalkunnskap, logikk, rettferd, etikk og moral. Med håp om at Stortingsrepresentantane ser det …

Lyse Kraft DA – til å stola på?

Leserinnlegg av Lars O. Seim – Røldal, 1. februar 2021 Striden om Lyse Kraft DA sin søknad til OED og representantforslaget i Energi og Miljøkomiteen er no inne ein avgjerande fase. Kommunane Suldal og Ullensvang , samt mange engasjerte innbyggerar på eine sida og kraftprodusentane Lyse og Hydro Energi på den andre sida , kjempar …

Fornying av konsesjon, Ikkje revisjonar!

Skrevet av Helleik Rabbe, Røldøling som stammar frå fjellfolket, Røldal – Publisert i Haugesunds Avis 01. februar 2021 Kvifor er Hydro/Lyse så redde å få fornying av konsesjon (ikkje revisjon), slik at dei kan rydda opp i dei største skadene for Røldal?? Hydro/Lyse har søknad inne om å overta selskapet med uendra konsesjon, dei har …

Ran av Norges befolkning

Hvem skal eie fisken, oljen, vinden, vannet mv. og – nå igjen vannkraften? Skrevet av Kåre Paulsen – 30. januar 2021 Hjemfall er at det «private eierskapet» til vannkraft går vederlagsfritt tilbake til staten etter 60 år. For RSK er dette i 2022. Hjemfallet en samfunnskontrakk mellom vannkraftutbygger og Norges befolkning og er en del …