Ordførarane i Ullensvang og Suldal til Oslo: Vil stoppa «Lyse/Hydro-ranet» av Røldal-Suldal Kraft

Skrevet av Sigmund Hansen – Publisert 14. november 2020 i Haugesunds Avis – Er det rimeleg at tolv eigarkommunar i kraftselskapet Lyse A/S i Sør-Rogaland pluss Hydrokonsernet skal hausta overskotet frå den enorme vasskraftproduksjonen i Røldal-Suldal Kraft til evig tid, medan vertskommunane sit att med lite og ingenting? ULLENSVANG/SULDAL: Mannen som spør er ullensvangordførar Roald Aga …

Mitt perspektiv på Hydro si solskinnshistorie

Lesarinnlegg i Hardanger Folkeblad, 4. november 2020 – Skrevet av Nils Petter Rabbe, bygdepatriot LESARBREVDette er eit debattinnlegg, skrive av ein ekstern bidragsytar. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.I Hardanger Folkeblad forsvarar Hydro avtalen med Lyse om å overta evig eigarskap til naturressursane i Røldal: At ordførar kallar avtalen for eit ran er i …