Klar tale frå Ordførar – Om vi får vatnet tilbake, fråfell vi alle krav!

Skrevet av Roal Aga Haug, ordførar i Ullensvang kommune – 4. februar 2021, kl 04.00 – Hardanger FolkebladSvarbrev til Lyse og Hydro Litt overraskande kjem Lyse og Hydro med diverse lesarinnlegg. Der det vert ytra gode intensjonar om samarbeid. Ukjende lesarar kan få inntrykk av at brotet på samfunnskontrakten frå 1962 er ei hendeleg løysing …

Skal Røldal Suldal forsyna 14 rike kommunar på Jæren med mange hundre millionar kvar år til evig tid?

Skal Røldal og Suldal forsyna 14 rike kommunar på Jæren med mange hundre millionar kroner kvart år til evig tid? Den påtenkte eigarskapsmodellen er bygd på ein kolonitankegang som ein skulle tru var utdatert. I denne saka må ein dra inn begrepa lokalkunnskap, logikk, rettferd, etikk og moral. Med håp om at Stortingsrepresentantane ser det …

Lyse Kraft DA – til å stola på?

Leserinnlegg av Lars O. Seim – Røldal, 1. februar 2021 Striden om Lyse Kraft DA sin søknad til OED og representantforslaget i Energi og Miljøkomiteen er no inne ein avgjerande fase. Kommunane Suldal og Ullensvang , samt mange engasjerte innbyggerar på eine sida og kraftprodusentane Lyse og Hydro Energi på den andre sida , kjempar …

Fornying av konsesjon, Ikkje revisjonar!

Skrevet av Helleik Rabbe, Røldøling som stammar frå fjellfolket, Røldal – Publisert i Haugesunds Avis 01. februar 2021 Kvifor er Hydro/Lyse så redde å få fornying av konsesjon (ikkje revisjon), slik at dei kan rydda opp i dei største skadene for Røldal?? Hydro/Lyse har søknad inne om å overta selskapet med uendra konsesjon, dei har …

Ran av Norges befolkning

Hvem skal eie fisken, oljen, vinden, vannet mv. og – nå igjen vannkraften? Skrevet av Kåre Paulsen – 30. januar 2021 Hjemfall er at det «private eierskapet» til vannkraft går vederlagsfritt tilbake til staten etter 60 år. For RSK er dette i 2022. Hjemfallet en samfunnskontrakk mellom vannkraftutbygger og Norges befolkning og er en del …

Røldal-Suldal Kraft-striden: Kommunane krev 60 millionar meir av Lyse

Artikkel fra Haugesunds Avis 28.01 kl 11.11 – Skrevet av Sigmund Hansen Dersom Suldal og Ullensvang kommunar får viljen sin i Stortinget i februar, skal Lyse og Hydro sitt nye eigarskap av Røldal-Suldal Kraft kosta det nye fellesselskapet, Lyse Kraft DA i Stavanger omlag 60 millionar meir i året enn dagens lokaloverføringar. ULLENSVANG: – Er …

Lyse forvaltar kraftressursen til sitt eige beste, noko anna kan me ikkje forventa

Lesarinnlegg i Haugesunds Avis, 28. januar kl 09:08 – Skrevet av Nils Petter Rabbe, grunneigar i Røldal. (Haugesunds Avis) LESERBREV Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. Direktør Honningsvåg i Lyse Kraft DA kunne stolt meddele følgande i Haugesunds avis 19. januar: “Ingen annen virksomhet bidrar med så …

Konsesjon for Røldal Suldal Kraft – avtale mellom Hydro og Lyse

offentleg eigarskap – fellesskapet Det offentlege er etter mine begrep bygd opp i tre nivå: kommune, fylke, stat. Eit vanleg omgrep for det offentlege er «fellesskapet» – dette betyr at ein har noko felles. Kommunen er eit fellesskap, fylket er eit større fellesskap, og staten er det største fellesskapet – altså ein hierarkisk oppbygging. Ein …

Lyse/Hydro må hugsa lokalsamfunnet, bærekrafta og å gjera opp for seg på rimeleg vis

Lesarinnlegg i Hardanger Folkeblad – 27. januar 2021, kl 04:00 – Skrevet av Roald Aga Haug – ordførar i Ullensvang kommune MEININGAR Dette er eit debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.Under overskrifta “Vi forvalter kraftressursene til fellesskapets beste,” hevdar Adm. dir. Bjørn Honningsvåg, Lyse kraft DA at han skal retta opp missforståingar. Og …