Fornying av konsesjon, Ikkje revisjonar!

Skrevet av Helleik Rabbe, Røldøling som stammar frå fjellfolket, Røldal – Publisert i Haugesunds Avis 01. februar 2021 Kvifor er Hydro/Lyse så redde å få fornying av konsesjon (ikkje revisjon), slik at dei kan rydda opp i dei største skadene for Røldal?? Hydro/Lyse har søknad inne om å overta selskapet med uendra konsesjon, dei har …

Ran av Norges befolkning

Hvem skal eie fisken, oljen, vinden, vannet mv. og – nå igjen vannkraften? Skrevet av Kåre Paulsen – 30. januar 2021 Hjemfall er at det «private eierskapet» til vannkraft går vederlagsfritt tilbake til staten etter 60 år. For RSK er dette i 2022. Hjemfallet en samfunnskontrakk mellom vannkraftutbygger og Norges befolkning og er en del …

Røldal-Suldal Kraft-striden: Kommunane krev 60 millionar meir av Lyse

Artikkel fra Haugesunds Avis 28.01 kl 11.11 – Skrevet av Sigmund Hansen Dersom Suldal og Ullensvang kommunar får viljen sin i Stortinget i februar, skal Lyse og Hydro sitt nye eigarskap av Røldal-Suldal Kraft kosta det nye fellesselskapet, Lyse Kraft DA i Stavanger omlag 60 millionar meir i året enn dagens lokaloverføringar. ULLENSVANG: – Er …

Lyse forvaltar kraftressursen til sitt eige beste, noko anna kan me ikkje forventa

Lesarinnlegg i Haugesunds Avis, 28. januar kl 09:08 – Skrevet av Nils Petter Rabbe, grunneigar i Røldal. (Haugesunds Avis) LESERBREV Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. Direktør Honningsvåg i Lyse Kraft DA kunne stolt meddele følgande i Haugesunds avis 19. januar: “Ingen annen virksomhet bidrar med så …

Konsesjon for Røldal Suldal Kraft – avtale mellom Hydro og Lyse

offentleg eigarskap – fellesskapet Det offentlege er etter mine begrep bygd opp i tre nivå: kommune, fylke, stat. Eit vanleg omgrep for det offentlege er «fellesskapet» – dette betyr at ein har noko felles. Kommunen er eit fellesskap, fylket er eit større fellesskap, og staten er det største fellesskapet – altså ein hierarkisk oppbygging. Ein …

Lyse/Hydro må hugsa lokalsamfunnet, bærekrafta og å gjera opp for seg på rimeleg vis

Lesarinnlegg i Hardanger Folkeblad – 27. januar 2021, kl 04:00 – Skrevet av Roald Aga Haug – ordførar i Ullensvang kommune MEININGAR Dette er eit debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.Under overskrifta “Vi forvalter kraftressursene til fellesskapets beste,” hevdar Adm. dir. Bjørn Honningsvåg, Lyse kraft DA at han skal retta opp missforståingar. Og …

Kraftressursane til fellesskapets beste?

Lesarinnlegg i Hardanger Folkeblad 25. januar 2021 kl 04.00 – Skrevet av Sondof Rabbe MEININGAR Adm.dir. Bjørn Honningsvåg i Lyse skriv i Haugesunds Avis 19.01.21 om samarbeidsavtalen for Røldal Suldal Kraft – mellom Hydro og Lyse. Han fokuserer særlig på at Hydro blir sikra kraft til industriverksemd, men kjem lite inn på Lyse si rolle og …

Røldal-Suldal Kraft-høyringa: – Røldal har «blødd» i tre generasjonar

Artikkel fra Haugesunds Avis 21. januar 2021, kl 11:14 – Skrevet av Sigmund Hansen Dei skriftlege innspela til Stortingets energi- og miljøkomite om korleis framtida skal organiserast for Røldal-Suldal Kraft er uvanleg mange. Over 30 er kommen inn. Og dei spriker. ULLENSVANG: Høyringssvara kjem frå Hydro, Lyse, vertskommunane Ullensvang og Suldal, frå fagforeiningar, miljøorganisasjonar og interesseforeiningar …

Vasskraft og bygdeinteresser

Kommentar til innlegg: Artikkelen er skreven i 1970-åra, her er likevel mange gode moment som er like aktuelle i dag,Erstatningane i Røldal vart ikkje indeksregulert før etter 17 år, endå dette var i ein periode med veldig sterk inflasjon. – den generasjonen som mista stølane sine tapte mykje. I 1984 vart erstatningane justert og deretter …