Dragkamp om milliardar i Røldal-Suldal Kraft: Stortinget har krava sine klare om ein månad

Artikkel frå Hardanger Folkeblad – 7. januar 2021, kl 19:25 – Skrevet av Sigmund Hansen Den politiske prosessen i Stortinget om dei framtidige driftsvilkåra for Røldal-Suldal Kraft A/S har starta. (Haugesunds Avis) RØLDAL: Om ein månad vil folk i Røldal og resten av Ullensvang kommune, og i Suldal, vita kva stortingspolitikarane meiner om søknaden frå Lyse og …

– Berre for oss snakkar vi om tap av 50 millionar kroner årleg

Artikkel frå Hardanger Folkeblad – 15. desember 2020, kl 18:49 – Skrevet av Sigmund Hansen Stortinget vedtok måndag å oversenda representantforslaget frå seks Ap- og Sp-representantar som krev nye konsesjonsvilkår når Lyse og Hydro overtar Røldal-Suldal Kraft til klima- og miljøkomiteen for behandling. (Haugesunds Avis) ULLENSVANG: – Me fekk forsikringar frå Olje- og energidepartementet at dei …

Røldal Suldal Kraft – selskapsfinte mot heimfallsrett

Publisert i Hardanger Folkeblad – fredag 4. desember 2020 NORSK HYDRO fekk konsesjon for anlegga til Røldal Suldal Kraft ved kongelig resolusjon 21.12.1962. Konsesjonen er ba- sert på heimfall til Staten etter 60 år – kfr. pkt 18. Regulerings- konsesjonen kan ikkje overdras – pkt. 19. BYGDENE RØLDAL og Suldal har ofra store verdiar, dette …

Ordførarane i Ullensvang og Suldal til Oslo: Vil stoppa «Lyse/Hydro-ranet» av Røldal-Suldal Kraft

Skrevet av Sigmund Hansen – Publisert 14. november 2020 i Haugesunds Avis – Er det rimeleg at tolv eigarkommunar i kraftselskapet Lyse A/S i Sør-Rogaland pluss Hydrokonsernet skal hausta overskotet frå den enorme vasskraftproduksjonen i Røldal-Suldal Kraft til evig tid, medan vertskommunane sit att med lite og ingenting? ULLENSVANG/SULDAL: Mannen som spør er ullensvangordførar Roald Aga …

Mitt perspektiv på Hydro si solskinnshistorie

Lesarinnlegg i Hardanger Folkeblad, 4. november 2020 – Skrevet av Nils Petter Rabbe, bygdepatriot LESARBREVDette er eit debattinnlegg, skrive av ein ekstern bidragsytar. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.I Hardanger Folkeblad forsvarar Hydro avtalen med Lyse om å overta evig eigarskap til naturressursane i Røldal: At ordførar kallar avtalen for eit ran er i …

Endring i konsesjonsvilkåra for Røldal-Suldal Kraft – 5.november 1964 (Bilveg i Valdalen, båt og weasel-rute utgår)

Meddelte vassdragskonsesjoner 38. Røldal-Suldal Kraft A/S. (Endring i vilkårene for tillatelse gitt vedkgl. resolusjon av 21. desember 1962 til erverv og regulering i Røldal-Suldalvassdraget m. v.)Kgl. res. 5. november 1964. Ved kgl. resolusjon av 21. desember 1962 fikk med Stortingets samtykke for Røldal-Suldal Kraft A/S til å foreta regulering av Røldal-Suldalvassdragene. I brev av 14. …