Tidlegare damvoktar Nils Tveito fortel

Eit nyredigert skriv frå Nils Tveito som var damvoktar for Hydro Energi i perioden 1977 til år 2007. Etter 1990, vart det i Hydro Energi Røldal – Suldal fleire nye leierar å forhalda seg til. Desse hadde ingen erfaring med praktisk vassdragsregulering, og det var svært vanskeleg å forklara våre problem muntlig. Derfor såg eg …

Røldal Suldal Kraft – selskapsfinte mot heimfallsrett

Publisert i Hardanger Folkeblad – fredag 4. desember 2020 NORSK HYDRO fekk konsesjon for anlegga til Røldal Suldal Kraft ved kongelig resolusjon 21.12.1962. Konsesjonen er ba- sert på heimfall til Staten etter 60 år – kfr. pkt 18. Regulerings- konsesjonen kan ikkje overdras – pkt. 19. BYGDENE RØLDAL og Suldal har ofra store verdiar, dette …

Endring i konsesjonsvilkåra for Røldal-Suldal Kraft – 5.november 1964 (Bilveg i Valdalen, båt og weasel-rute utgår)

Meddelte vassdragskonsesjoner 38. Røldal-Suldal Kraft A/S. (Endring i vilkårene for tillatelse gitt vedkgl. resolusjon av 21. desember 1962 til erverv og regulering i Røldal-Suldalvassdraget m. v.)Kgl. res. 5. november 1964. Ved kgl. resolusjon av 21. desember 1962 fikk med Stortingets samtykke for Røldal-Suldal Kraft A/S til å foreta regulering av Røldal-Suldalvassdragene. I brev av 14. …